KLIPHUIS
BLOEMEN
In samenwerking met de natuur
KLIPHUIS
BLOEMEN
ORGANIC CUT FLOWERS
In cooperation with nature
BIOLOGISCHE SNIJBLOEMEN
Wie zijn wij
Waarom biologisch
Tips voor de vaas
Onze klanten
Laatste nieuws uit de kwekerij en links
Who we are
Why organic
Tips for prolonging vase life
Our customers
Latest news from our garden and links